تو را بغل کنم و لااله الا الله...

چــه آتشــــی ؟ که بر آنـــم بدون بیم گناه

تــــورا بغــــــل کنـــم و ... لا الـــه الا الله...

به حق مجسمـــه ای از قیامت است تنت

بهشــــت بهتــر مـــن ای جهنم دلخــــواه

اگـر چـــــه روز, هـــمه زاهـدنـد امـا شـب

چه اشکها که به یاد تو می رود در چـــــاه

میان این همه شیطان تو چیستی !؟که شبی

هــزار دین به فنــــــــا داده ای به نیم نـــــگاه

اگرچــــه حافظ و سعدی مبلغش شده اند

هنوز برد تو قطعــــــی ست در مقابل ماه

من آن ستاره ی دورم که مـــی روم از یاد

اگر تو هم ننشانی مـــــرا به روز سیــــاه

 

غلامرضا طریقی

/ 1 نظر / 134 بازدید
مهدی

کسی که پیش تو باشد همیشه در «راه» است کسی که دور شود از تو می شود گمراه