ریاضیات...

تـــو در معـــادله هــای چـهار مجـــــهولی

به ضــرب و جمع عدد هـای فرد مشغولی

ببین دوبـاره مـــــرا در خـودت کـــم آوردی

که ضلع گمشده ام تــــوی خواب هذلولی

من آن سه نقطه ی گیجم پس از مربّع ها

کـــه می رســـد به تو از این روابط طولی

/ 0 نظر / 26 بازدید