# غزل

برف

مــی توانــــی بـــروی قصــــه و رویـــا بشـــوی راهــــی دورتـــــرین نقطــــه ی دنیــــا بشـــوی ساده نگذشتم از این عشق ، خودت می دانی من ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 6 بازدید

پیش ابروان تو باید چکار کرد؟

صـــیاد را-درســــت-نبایدشـــــــــکارکرد              پـــس پیـــش ابروان توبــاید چه کارکرد؟ نقاش می کشید تو را در خــیال خویش              شاعرشدآن زمان که نگاهی به ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 16 بازدید