# عاشقانه

پیش ابروان تو باید چکار کرد؟

صـــیاد را-درســــت-نبایدشـــــــــکارکرد              پـــس پیـــش ابروان توبــاید چه کارکرد؟ نقاش می کشید تو را در خــیال خویش              شاعرشدآن زمان که نگاهی به ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید