دریا نیستی...

بیـن ما " خطی ست قرمز  " ، پس تو با مـــا نیستی

یــک قـــدم بـــردار ، می بینــــــی که تنــــها نیستی

... خیر خواهـــان توایم ای شیـــخ! مــــا را گوش کن،

فـــــرصت امــــــــروز را دریــــــاب ، فـــــردا نیـستی

یک سخن کافی ست گفتن، گر درین خانه کَس است

یا نشـــــانی را غلــــــط دادی به مــــا ، یــــا نیستی!

هیــــچ مــــی ترسی ز هــــول روز رستاخیــز؟ نـــه !

از مسلمـــانی همیـــن داری کـــــه " ترسا " نیستی!


ای که با یک سنــــگ کوچک، خاطرت گِــل مـی شود،

مشکـــل از اطفــــال شیطــان نیـــست، دریا نیستی!

نیـــل در پیــش و عصـــا در دست و فرعـــون از عقب،

فـــــرق دارد آخــر این قصـــه ، مــــوسی نیـــستی!!

 

حسین جنتی

/ 2 نظر / 41 بازدید
پریسا

شعر خیلی قشنگیه...

ریحانه

عالی بود، عالی.