زندانی مگر؟؟؟

آمدی طبـــعم شکــــوفا شد ... بهارانی مگر؟

صورتم شد خیس خیس ازشوق، بارانی مگر؟

آمــدی با دیـــدنت برخـــاست در من مرده ای

روح رستاخــــیزی مـــن! در تنـــم جانی مگر؟

آمدی و هـــر خیـــال دیگـــری غیـــر از تــو را

پیــش پایت ســـر بریدم عید قـــربانی مــگر؟

تا ابـــد دیوانــــه ی زنجیـــری مــــوی تـــواَم

نیســـت امّیـــد رهــــایی از تـو، زندانی مگر؟

 

خـــواستی گـــرد فـراموشی نگیرد قلب من

لحظه ای از چشـــم ایـــن آئینه پنهانی مگر؟

شرط کردی خالی از یــــادت نباشد خاطــرم

خود که صاحبخانه ای ای خوب! مهمانی مگر؟


/ 0 نظر / 13 بازدید