تا نپوسیده ام از غم، بغلم کن

تـا در این غـربت و غم روح و تنی تازه کنم

با کدامیــن غــزل امشب دهنی تازه کنم؟

تـا نپوسیـــده ام از غــــم، بغلم کن، بگذار

مثل ققنــــــوس در آتـــش بدنی تازه کنم
 
ای کـــه از جای گسل های دلم با خبری

چاره ای کــــن که فــــروریختنی تازه کنم
 
قـــــول هنگـــــام وداعت نــــرود از یــادت

ســـر هـــــر ســــال بیا تا کفنی تازه کنم
 
نه! نشد!قصه ی مانقل نسیم است وگوَن

رد شدی تا هـــوس زیستــــنی تـازه کنم

 

شاعر:علی کریمیان

/ 1 نظر / 46 بازدید
خاتون

بسوز ای دل که فردا اربعین است / عزای پور ختم المرسلین است قیام کربلایش تا قیامت / سراسر درسْ بهر مسلمین است اربعین حسینی تسلیت باد.. بر شما وخانواده ی محترمتون