توجیه میکند لب تو اشتباه را...

تـــا سیــــــب گونه ات بنــــــوازد نگــــاه را

آدم چگــــــــونه ســـر نسپــــارد گنـــاه را؟

حالم شبیه شانـه ی بیـــــــچاره ایست که

در لابه لای مـــــوی تو گـــم کــــرده راه را

هر چند گفته اند کــه بوسیدنت خـــطاست

توجیــــه مــی کند لـــــب تو اشتــــــباه را

چشم تو بس که جاذبه دارد٬ عجیب نیست

عمری خـــدا به دور تو گــــردانده مــــاه را

حالم بد اســـت٬ مثل گدایی که سالهاست

چشمش گرفتـــــه دختر یک پادشــــــاه را

من در نمـــــاز غرق کــــــه باشم بغیر تو؟!

اسمــــــت می آیــــــد ""اشهد ان لا اله" را

/ 0 نظر / 48 بازدید