بدست آور اناری را...

تصـــور کن بهــاری را که از دست تو خواهد رفت

خم گیسوی یـاری را که از دست تو خواهد رفت

شبی در پیـــــچ زلـــف موج در موجت تماشا کن

نسیم بی قـــراری را که از دست تو خواهد رفت

مزن تیــــــر خــطا آرام بنشیـــن و مگیـــر از خود

تماشای شــکاری را که از دست تو خواهد رفت

 همیشه رود بــا خود میوه غلتان نخواهد داشت

به دست آور اناری را که از دست تو خواهد رفت

به مرگی آســـمانی فـــکر کن محـکم قدم بردار

به حلق آویز داری را که از دست تو خواهد رفت

 

 فاضل نظری

 

/ 3 نظر / 36 بازدید
daniyal

آقا ما واشر...شما اربابه حلقه ها...

مهدی

سلام کلبه عاشقانه زیبایی داری به باغچه گل مریم هم سری بزن منتظریم./ www.nicemaryam.ir

زهرا

ممنونم خیلی عالی بود.