چه وعده‌ها کــــه می دهـی به رغم ناتوانیت...

Happy Valentines Day Wallpaper

مــــرا به خلســـه می‌بــــرد حضور ناگـــهانیت

سلام و حال پرسی و شــــروع خوش زبانیــت

فقط نه کوچه باغ ما فقط نه اینکه این محل

احــــاطه کرده شهـــــر را شعـــــاع مهربانیت

دوباره عهـــــد میکنی که نشکنـــی دل مـــرا

چه وعـده‌ها کــــه می دهـی به رغم ناتوانیت

جواب کــن به جز مرا صــــدا بزن شبی مرا

و جــــای تـــــازه باز کن میــــان زندگــــانیــت

بیا فقط خبـــــــر بده مرا قبـــــــول کـــرده‌ای

سپـــــس ســـــر مرا ببر به جای مـــژدگانیت

 

شاعر:کاظم بهمنی

/ 0 نظر / 510 بازدید