بهانه...

از دوری نگــاه تو می تــــرسم ،بایـــد همیـــشه دور و برم باشی

دیـــوانـــه ی تـــو ام و تو هــــم باید،تسکیــــن روح دربدرم باشی

می خــواهم از حضـــور تو پر باشد،آغوش خالــی ام، بدنم، روحم

پرواز در نگاه تو رویاییـــست ،وقتــــی کـــه بــاز بــال و پرم باشی

من چشم های قهوه ایت را هم ،در خواب های هرشـبه می بینم

شاید توهّمیســـت حضورت و،در اصـــل توی قلب و ســرم باشی

من دوست دارمت و تو می دانی،این را همیشه گفته و می گویم

عاشق شدن بهانه ی خوبی شد،تا تو همیــشه همسفرم باشی

 

شاعرش رو پیدا نکردم اگه اطلاع دارید خبر بدید.

/ 0 نظر / 18 بازدید