تویی که نیستی...

کاریکاتور های عاشقانه   Pixfa.net

شعری از یاسر قنبرلو

بی نیاز اســـت ز هــــر تــــرجمه و تفسیــــری             

                    سوره ی اشک که از چشم تو نازل شده است 

شک ندارم کــــه به معـــــراج مرا خـــــواهد برد              

                   آن نمازم که به لبخنـــد تو باطل شـــــده است

******

غزل فوق العاده ای از اصغر معاذی

صبحــــت به خیــــر آفتـــابم!...دیشب نخوابیدی انگار

این شـــانه هـــا گرم و خیسند...تا صبح باریدی انگار

دنیـــــای تــــو یک نفــــر بود...دنیای من خالی از تو...

من در هــــوای تو و...تو جــــــــز من نمی دیدی انگار

هربار یک بغــــض کهنــه، روی ســــرت خالی ام کرد

تو مهربان بـــودی آنقــــدر...طوری که نشنیـدی انگار

گفتــــــم که حــــالِ بــدم را فـــــردا بــه رویــــم نیاور

با خنده گفتی: تو خوبی...یعنـی که فهمیـــدی انگار

تا  زود  خــــــوابم  بگیـــــرد ...  آرام  ...  آرام ...آرام…

از "عشق" گفتی.دلم ریخت..امـــا تو ترسیــدی انگار

گفتی رهاکن خودت راپیشم که هسـتی خودت باش

گفتم: اگر من نباشـــــم!؟...با بغـــــض خندیدی انگار

صبح است و تب دارم از تو این گونه ها داغ و خیسند

در خـــواب، پیشـــانی ام را با گریـه بوسیدی انگار...!

******

قطعه ای از کامران رسول زاده

 

 

     گوش راستم سوت می کِشد،

          حتماً داری از من حرف می زنی...

          دلم را به این خرافات خوش می کنم،

               که از تو حرف بزنم..

******

پ.ن:  پاسخ بده از اینهمه مخلوق چرا من؟

           تا شـــرح دهم از همه خلق چرا تو!!

پ.ن2 : از نظر این حقیر پانوشت ها هم میتونن به متن ربطی

نداشته باشند.اصلا به هیچ چی ربط نداشته باشند.کی به کیه؟؟؟؟؟

 

/ 2 نظر / 53 بازدید
پژمان

سلام غزل بسیار زیبایی بود . سپاس[گل]

امیر محمد

[گل]