نشد که نشد...

به بغــــض سر کردم... دیده تر نشد که نشد

دلــــــی زحــــــال دلــــم باخبر نشد که نشد

کجاسـت شانه ی امنت ؟ که بعد تو این سر

برای مـــن ، مـــن بیچاره سر نشد  که نشد

 

حامد عسگری

/ 1 نظر / 54 بازدید