مناجات...

این هم یه شعر برای مناجات خوناش

التماس دعا

گـرچه من پشـت درم، راه ندی حق داری

گــــرچه من دربـــدرم، راه ندی حق داری

بســکه من این در و آن در زده ام حالا که

خورده اینـــجا گذرم، راه نـــدی حق داری

همه جا پرســــه زدم غیــر در خانه ی تو

حال بشکستــــه پرم، راه نـدی حق داری

از رفیقــــان شهیـــــدم به خدا جـــاماندم

حال کــــه یک نفرم، راه نــــدی حق داری

گرچه بر سفره تو شـــــــاه و گدا مهمانند

بسکه من خیره سرم، راه ندی حق داری

بس که تو شاهد عصیان منی امشب که

من گدای سحـــرم، راه نـــدی حق داری

به امیدم کــه کســــی باز شفاعت  بکند

طفل شش ماهه مگر بــاز وساطت بکند

 

شاعر: محمود قاسمی

/ 1 نظر / 28 بازدید
سینا

بسیار عالی و زیبا - بیشتر بزارید ممنون