برای رسیدن بهانه بسیار است...

اگر چـــــه بیــــن من و تـــو هنوز دیـوار است

ولى برای رسیــــدن، بهانـــه بسیــــار است

بر آن سریم کـــزین قصــــه دســـــت برداریم

مگر عزیز من! این عشق دست بــــردار است

کسى به جز خودم اى خوب من چه مى داند

که از تـــو - از تــو بریدن چه قدر دشوار است

مخـــواه مصلحت انـــدیش و منطقـــى باشم

نمی شود به خدا، پاى عشق در کــار است

تـــو از ســــلاله ى‌ســــوداگران کشـــمیرى

کـــه شال نــــاز تو را شـاعرى خریدار است

در آستانــــه ى رفتن، در امتـــداد غــــــروب

دعاى من به تو تنهـــــا،خدا نگــــهدار است

کسى پس از تو خودش را به دار خواهد زد

که در گزینــــش این انتخاب ناچــــار اسـت

 

از محمد سلمانی

/ 5 نظر / 59 بازدید
محمد حامد

امـــــان از وقتـــی کــــه بـــــازی ایـــن عقـــــل و احســــاس لعنتــــــی ، صــــفر - صــــفر تمــــــام شـــــود ... !

کاوه راد

بهانه بسیار است... اما نمیشود که نمیشود...+ موفق باشید.

محمد حامد

کسی که بهشت را بر زمین نیافته است آن را در آسمان نیز نخواهد یافت خانه ی خدا نزدیک ماست و تنها اثاث آن ، عشق است...

آرش

زیبا بود

محمد حامد

ببین چگونه قناری ز شوق می لرزد نترس از شب یلدا، بهار آمدنی است یلدایتان فرخنده.