تاريخ : ۱۳٩٢/۸/۳٠ | ٤:٥٠ ‎ب.ظ | نویسنده : سینا سهیلی

و هــمــــانـی که دلم لــک زده لـبخندش را

او کــه هــرگز  نتــــوان یــافت همانندش را

منـــم آن شاعر دلخون که فقط خرج تو کرد

غـــــــزل و عـــاطفــه و روح هنــــرمندش را

از رقیبـــــان کمیــن کرده  عقــب می ماند 

هر که تبلـیــــــــــغ کند خوبی دلبنـدش را

مثل آن خواب بــــعید است ببیـــــند دیــگر 

هر که تعریف کند خواب  خـوشاینــدش را

مادرم بعد تو هـــی حـال مرا مـــی پرسد 

مــادرم تـــــاب نـــدارد غـــم فــــرزندش را

عشق با اینکه مرا تجزیه کرده است به تو 

 به تو اصــرار نــکرده اســـــت فرایندش را

قلب من موقع اهدا به تو ایـــراد نـــداشت

مشکل از توست اگر پـس زده پیوندش را

حفظ کن این غـزلم را کـــه به زودی شاید 
بفرستند رفیقـــ ان به تو ایــــن بندش را :

 

                 منم آن شیــخ سیه روز که در آخر عمر                 

لای مــوهای تو گــم کــرد خداوندش را

 

کاظم بهمنی  • قالب بلاگ اسکای | اس ام اس دون